Inlägg av Per-Anders Andersson

Nyhetsbrev

NYHETSBREV-från-Kville-Fiber-201302211 Här du vårt NYHETSBREV som innehåller viktig information. Fibertjänst betyder fast telefoni, internet samt tillgång till TV-kanaler. När fibern är dragen till varje fastighet kan varje fastighetsägare ingå ett avtal med Telia och få tillgång till dessa tjänster. Utan detta avtal kan man heller inte nyttja fibertjänsten. Det är helt frivilligt att teckna detta avtal med […]

Stämman sa JA!

  Nyhetsbrev-från-Kville-Fiber-Ekonomisk-Förening-20130218 Stämman sa JA! För att vi skall kunna starta nu så är det viktigt att ni tecknar anslutningsvatalet så snabbt som möjligt. Minst 80% av fastigheterna måste ha sina anslutningsavtal påskrivna. Ett max pris på 19 500 kr är satt.Första delinsatsen ska vara inbetald på förenings bankgiro 846-9793 från varje fastighet, SENAST den […]

Styrelsen för Kville Fiber  vill hälsa alla varmt välkomna till stämman i Kville Bygdegård söndagen den 17 februari kl. 11.00. Det är viktigt att alla som kan närvara kommer och avger sin röst.  Det är dags att rösta fram beslut om vi ska gå vidare med fiberprojektet eller inte. Kostnadskalkylen kommer att presenteras innan röstning […]