Fjällbacka området- Viktig info nedan

Till er som bor i Fjällbacka området och fått fiberkabeln framdragen till er tomtgräns.

Vecka 48 börjar fibern blåsas fram till era fastigheter.

Innan dess måste kabeln vara nergrävd på den egna tomten fram till huset.

På husväggen där kabeln skall dras in i huset markerar ni på väggen var boxen skall sitta. Den är stor som ett halvt A4 blad. Eltel monterar denna men fastighetsägaren får själv efteråt borra ett 16 mm hål i väggen, där sladden från boxen till insidan i huset skall gå.

Boxen kommer att monteras på utsidan av husväggen. Inga andra alternativ finns. Andra uppgifter som meddelats är felaktiga.

Med Eltel och det material vi har nu är det bara utsidan av huset som gäller.

Är ni inte kabeln nedgrävd på er tomt eller har ni frågor kontakta områdesansvarig eller någon i styrelsen.

info@kvillefiber.se