Inlägg av Per-Anders Andersson

Upphandling av nytt kommunikations- och tjänsteavtal

Som vi informerade om på årsmötet i våras har vi i styrelsen jobbat vidare med upphandling av ny kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör. En anbudsförfrågan har genomförts och vi har nu fått in anbud från: – Zitius/Telia – IP-Only – Öppna Stadsnät Sverige AB Styrelsen har tillsatt en utvärderingsgrupp bestående av styrelsen och några medlemmar. Gruppen skall […]

Driftstörningar på TV-tjänsten

Det har varit driftstörningar på TV-tjänsten till och från sedan en vecka tillbaka. Felet ligger hos Net at Once men tyvärr vet dom inte varför felet uppstår så risken finns att störningarna återkommer. Felsökning pågår. Det kan hjälpa med att starta om både routern och TV-boxen.

GDPR

Kville Fiber ekonomisk förening GDPR-policy I dag den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger personuppgifter ett ännu starkare skydd. Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners, med […]

Protokoll från årsmötet

På årsmötet blev det en bra diskussion om hur vi skall jobba vidare med ett nytt kommande avtal för våra tjänster. Läs mer om detta i protokollet. Protokollet har sänts ut med e-post men om det är någon av er som inte har fått det så hör av er.   MVH//Styrelsen

Information inför Årsmötet

Föreningsstämma (årsmöte) kommer att hållas onsdagen den 28 mars kl 18:00 i Kville bygdegård. Kallelse kommer att sändas ut senast 2 veckor innan årsmötet. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari. På årsmötet kommer vi även att ta upp frågan om hur vi skall hantera nuvande tjänsteavtal med Net at […]

Kommande årsmöte

På styrelsemötet förra veckan spikade vi tidpunkt för kommande årsmöte. Det blir som planerat onsdagen den 28:e mars kl 18:00 i Kville bygdegård. Mer information kommer att sändas ut i god tid. MVH//Styrelsen