De nya tjänsteavtalen har nu sänds ut på mail eller i brev till er som inte har mailadress.

Vi har hittills fått in drygt 100 påskrivna avtal och vi vill gärna ha tillbaka påskrivna avtal senast 30:e november.

Om ni inte har fått avtalen eller har  några frågor om avtalen så hör av er på mail: info@kvillefiber.se eller kontakta Anders Larsson på tel 0703 276062.

Vi har fått en del frågor om varför vi skall ha in de nya avtalen redan nu, det är ju fortfarande lång tid kvar på det gamla avtalet. Svaret är enkelt, vi vill inte stressa med detta frampå vårkanten utan göra det nu under den gråa, lite trista perioden som nu vi har framför oss.

 

MVH//Styrelsen

 

 

Glöm inte bort informationsmötet nu på söndag den 28 oktober kl 14:00 i Kville Bygdegård.
Som vi har informerat om i utskicket så kommer vi att informera ytterligare och svara på era frågor angående upphandlingen av ny kommunikations- och tjänsteleverantör.

Om du mot förmodan inte har fått information så beror det på att föreningen har felaktiga kontaktuppgifter, hör i så fall av dig till: info@kvillefiber.se med rätt kontaktuppgifter så sänder jag informationen.

Välkomna önskar styrelsen!

 

Nästa vecka, vecka 42, kommer Eltel att utföra en del servicearbeten i vårt område.

På vissa ställen kommer man att byta anslutningsbox, den vita boxen som sitter på husväggen.

Ni har säkert fått mail från Sappa om detta men om inte så läs här:

https://www.sappa.se/kundservice/nyheter/2018/09/26/kanalomlaggning-1-2-oktober-2018

Vissa kanaler ingår i vårt basutbud så det kan påverka oss.

Och, som alltid: Om det är problem så felanmäl!

 

Som vi informerade om på årsmötet i våras har vi i styrelsen jobbat vidare med upphandling av ny kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.

En anbudsförfrågan har genomförts och vi har nu fått in anbud från:
– Zitius/Telia
– IP-Only
– Öppna Stadsnät Sverige AB

Styrelsen har tillsatt en utvärderingsgrupp bestående av styrelsen och några medlemmar.
Gruppen skall jobba vidare med utvärdering av anbuden och om ytterligare någon vill delta i gruppen så hör av dig omgående till ordföranden.

Mer information kommer här på hemsidan framöver.

Det har varit driftstörningar på TV-tjänsten till och från sedan en vecka tillbaka.
Felet ligger hos Net at Once men tyvärr vet dom inte varför felet uppstår så risken finns att störningarna återkommer. Felsökning pågår.

Det kan hjälpa med att starta om både routern och TV-boxen.

Kville Fiber ekonomisk förening GDPR-policy

I dag den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger personuppgifter ett ännu starkare skydd.

Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners, med flera omfattas av föreningens register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.

Vi har tidigare sänt ut föreningens policy på mail men för er som inte fått detta mail så finns vår policy här:

Kville Fiber GPDR-policy

 

 

På årsmötet blev det en bra diskussion om hur vi skall jobba vidare med ett nytt kommande avtal för våra tjänster.
Läs mer om detta i protokollet.

Protokollet har sänts ut med e-post men om det är någon av er som inte har fått det så hör av er.

 

MVH//Styrelsen

Kallelse till årsstämman är nu utskickad.

Om du inte har fått någon kallelse var vänlig och hör av dig på mail: info@kvillefiber.se

Kallelse till stämma 2018

Dagordning vid årsstämma Kville Fiber ek

Föreningsstämma (årsmöte) kommer att hållas onsdagen den 28 mars kl 18:00 i Kville bygdegård.
Kallelse kommer att sändas ut senast 2 veckor innan årsmötet.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari.

På årsmötet kommer vi även att ta upp frågan om hur vi skall hantera nuvande
tjänsteavtal med Net at Once. Eftersom avtalstiden går ut om två år måste det eventuellt sägas upp innan nästa årsmöte.

MVH//Styrelsen