Vi är nu 397 medlemmar.

Nodhuset vid Gullov driftsattes 23 mars och därmed så kan alla som önskar få tjänster idag.

Vi har inte varit helt förskonade för avbrott. Två avgrävningar har skett där tåliga medlemmar fått vänta.

Hela nätet har legat nere vid några tillfällen. Tre av gångerna har det berott på problem med ledningen som matar vårt fibernät.

Senast fredagskvällen 18 dec var vi utan uppkoppling som berodde på ett stort problem i Göteborg som påverkade länken till hela Tanum.

Andra gånger har stoppen berott på problem i vårt nodhus, vilket är åtgärdat nu.

Av detta har vi väl alla lärt oss att även fiberuppkoppling inte är helt fritt från bekymmer när till och med en liten mus släcker nätet för oss alla.

Styrelsen har under året jobbat med slutbesiktningar, kontroll av inmätningen, inskrivning av markavtal till lantmäteriet pågår.

Mycket tid har lagts på adressändringar,  rapporter till NaO, påminnelser osv.

Så även när nätet anses vara klart kommer det hela tiden nya uppdrag.

En angelägen fråga är därför framtiden för byanäten. Det är ett stort ansvar och mycket jobb att driva detta vidare.

Vi deltar i en dialog med våra grannföreningar i norra Bohuslän för att kanske kunna samverka i en större gemensam organisation.

Därför vill jag uppmana alla att tänka igenom framtiden. Kanske har ni många bra förslag och idéer som kan vara till stor hjälp och nytta för oss alla.

En liten påminnelse om att fakturan för tjänsterna skall vara betald innan årets slut. Den skickades ut den 10 dec.

Så vill jag till sist tacka er alla för året som gått och hoppas att ni får en riktigt

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Ingalill Johansson, ordförande

Sappa har nu genomfört en uppdatering av TV-boxen. Om ni inte redan gjort det så är det viktigt att installerar den på er TV- box.

Om ni fortfarande har problem efteråt med TV-bilden är det oerhört viktigt att ni kontaktar Sappa på direkten.

Ring Sappa  0774-444 744  // kl.8.00 – 22.00

Tisdagen den  17 november kl. 11.00-13.00 kommer nätet att ligga nere.

Efter felsökning en tid kommer det nu att bytas jordfelsbrytare.

På grund av servicearbete i nodhusen kommer kortare avbrott att ske från kl 9.30 tisdag den 10 november.

Ibland kan ni behöva göra en  omstart för att komma igång igen.

 

 

Nätet startades upp igår kväll, torsdag den 29 oktober vid 19 tiden.

Felet berodde på avbrott i underleverantörens fiber.

Omstart kan behövas ibland för att komma igång. Hjälper inte detta kontakta Net at Once. Ring 077-140 44 00. Helgfria vardagar kl. 8.00-20.00

Nätet ligger nere igen. Vi har problem med säkringarna i nodhuset. Ett okänt fel gör att dessa löser ut. Arbete pågår.

För aktuell, uppdaterad information, gå in på www.netatonce.se och välj driftinformation.

Nu är nätet åter igång. Felet åtgärdades vid kl. 21 på onsdag kväll den 28 oktober.

Det har visat sig vara ett fiberbrott i en underleverantörs fiber som går mellan Grebbestad och Nordkville station som förser Kville Fiber med signal. Leverantören har 8 arbetstimmar på sig att påbörja arbetet. Nätet beräknas åter vara i drift torsdag den 29 oktober. För aktuell, uppdaterad information, gå in på www.netatonce.se och välj driftinformation.

Hela Kville Fibers nät ligger nere. Tekniker på plats i nodhuset och felsöker. I skrivande stund vet vi inte när felet är åtgärdat.

Viktigt att ni felanmäler till Net at Once vid problem med internet och telefoni.

Ring 077-140 44 00 Helgfria vardagar kl. 8-20.

******

Vid hackande bild eller annat fel på TV-bilden,

ring Sappa 077-444 47 44. Alla dagar kl. 8-22.