Nästa vecka, vecka 42, kommer Eltel att utföra en del servicearbeten i vårt område.

På vissa ställen kommer man att byta anslutningsbox, den vita boxen som sitter på husväggen.

Ni har säkert fått mail från Sappa om detta men om inte så läs här:

https://www.sappa.se/kundservice/nyheter/2018/09/26/kanalomlaggning-1-2-oktober-2018

Vissa kanaler ingår i vårt basutbud så det kan påverka oss.

Och, som alltid: Om det är problem så felanmäl!

 

Som vi informerade om på årsmötet i våras har vi i styrelsen jobbat vidare med upphandling av ny kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.

En anbudsförfrågan har genomförts och vi har nu fått in anbud från:
– Zitius/Telia
– IP-Only
– Öppna Stadsnät Sverige AB

Styrelsen har tillsatt en utvärderingsgrupp bestående av styrelsen och några medlemmar.
Gruppen skall jobba vidare med utvärdering av anbuden och om ytterligare någon vill delta i gruppen så hör av dig omgående till ordföranden.

Mer information kommer här på hemsidan framöver.

Det har varit driftstörningar på TV-tjänsten till och från sedan en vecka tillbaka.
Felet ligger hos Net at Once men tyvärr vet dom inte varför felet uppstår så risken finns att störningarna återkommer. Felsökning pågår.

Det kan hjälpa med att starta om både routern och TV-boxen.

Kville Fiber ekonomisk förening GDPR-policy

I dag den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger personuppgifter ett ännu starkare skydd.

Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners, med flera omfattas av föreningens register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.

Vi har tidigare sänt ut föreningens policy på mail men för er som inte fått detta mail så finns vår policy här:

Kville Fiber GPDR-policy

 

 

På årsmötet blev det en bra diskussion om hur vi skall jobba vidare med ett nytt kommande avtal för våra tjänster.
Läs mer om detta i protokollet.

Protokollet har sänts ut med e-post men om det är någon av er som inte har fått det så hör av er.

 

MVH//Styrelsen

Kallelse till årsstämman är nu utskickad.

Om du inte har fått någon kallelse var vänlig och hör av dig på mail: info@kvillefiber.se

Kallelse till stämma 2018

Dagordning vid årsstämma Kville Fiber ek

Föreningsstämma (årsmöte) kommer att hållas onsdagen den 28 mars kl 18:00 i Kville bygdegård.
Kallelse kommer att sändas ut senast 2 veckor innan årsmötet.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari.

På årsmötet kommer vi även att ta upp frågan om hur vi skall hantera nuvande
tjänsteavtal med Net at Once. Eftersom avtalstiden går ut om två år måste det eventuellt sägas upp innan nästa årsmöte.

MVH//Styrelsen

 

På styrelsemötet förra veckan spikade vi tidpunkt för kommande årsmöte.
Det blir som planerat onsdagen den 28:e mars kl 18:00 i Kville bygdegård.
Mer information kommer att sändas ut i god tid.

MVH//Styrelsen

 

Efter nattens driftsavbrott kan det vara så att telefonen inte fungerar.

Kolla gärna telefonen nu direkt och om den inte fungerar så starta om mediaboxen.