Bilder på lite olika montage.

För att undvika skyddslangen på väggen kapar ni denne vid marken strax före husväggen.

montage 1

Eltel sätter ett kabelskydd över fiberslangen när de monterar boxen.

montage2

Markera tydligt på väggen var ni vill ha boxen.

montage3

Har ni frågor angående boxarna kontakta Anders Larsson  070-327 60 62.

Här finner ni instruktioner för eget arbete på era fastigheter. OBS! Det är viktigt att även ni som INTE vill ha några tjänster nu GÖR FÄRDIGT på era tomter. MARKERA PÅ VÄGGEN var ni vill ha boxen så att fibern blir blåst fram till er.

Styrelsen/ Ingalill

Instruktion för eget arbete med anslutningen av fibernätet till medlemsfastighet

Idag kör vi igång i Kville. Vi börjar uppe vid Hajums och går ner mot Scanrotor huset. Sedan fortsätter vi att jobba oss bort mot Prästgården mm. Hoppas att några av er är hemma och kan delta lite.

Det är bara att gå ut och fråga Fredrik och Kalle om det är något de behöver hjälp med. Kanske är det något staket som skall flyttas, eller något annat som måste plockas bort. Minst lika viktigt är det att återställa efteråt.

Vi passerar tomter som inte är anslutna där måste vi hjälpas åt att återställa om så behövs.

Det är Rolf som är ansvarig för området så kontakta gärna honom om ni har några frågor.

Om vi hjälps åt kommer det att gå smidigt och bra. Dessutom är det ett lämpligt tillfälle att få tala med grannen.

Styrelsen Kville Fiber / Ingalill

För att undvika eventuella problem och missförstånd är det viktigt att ni som är markägare är med och har koll på era marker. Då behöver det inte uppstå situationer i efterhand som ni blir missnöjda med.

Grävmaskinisten måste få ordentlig information om var han får gå fram, gömma eventuella stenar och dylikt. Det är inte självklart att han tänker som ni gör.

Tänk även på att när ni markerar med käppar var ledningen skall läggas på er mark att ni inte målar dessa käppar i rött eller orange.

Detta är färgerna som el och tele använder. Det blir fullständigt omöjligt för den som gräver att hålla isär.

Har ni inte möjlighet att personligen vara med och informera kanske ni kan be en granne som är känd i området.

Om vi alla hjälps åt blir det inte så betungade. Själv tycker jag det är  trevligt att komma ut och se nya marker och träffa er medlemmar.

Sommarhälsningar

Ingalill Johansson

 

Efter ett uppehåll med grävning/plöjning i 7 veckor fortsätter vi nu resterande 4 mil. Anledningen till stoppet var att vi fann brister i förläggningen. Det har gått bra att justera detta. Vi har ca 1000 m kvar att sänka, detta kommer att göras så fort som skörden på berörda gärden är bärgad.

Eftersom TGT tagit sitt fulla ansvar har vi fortsatt gott förtroende för TGT och fortsätter med entreprenörer från dem.

I första skedet startar vi med en 8 tons maskin på Norra-Backa och gör klar det området. Därefter kommer denna lilla maskin att flyttas till Kville för att påbörja arbetet där.

Förhoppningsvis är fler lediga nu på sommaren och kan vara med och bidra med den egna arbetsinsatsen. Det kan vara allt från att ta bort staket, röja träd-buskar, hämta material, kontrollera förläggningen, djupet mm. Hjälps vi åt så är det inte så betungande. Det är en anställd grovarbetare med grävmaskinen som har ansvaret.

Blåsning av fiber har pågått under tiden lite av och till. Det mesta av fiberslangen som är lagd är nu färdigblåst. Bara några få fastigheter som inte är klara.

Boxarna kommer att monteras på fastigheten allteftersom Eltel planerar sitt arbete. Viktigt att ni markerar tydligt på väggen var boxen skall sitta. Vid omsvetsning blir vi debiterade extra kostnader annars.

Har ni frågor kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Ha en fortsatt solig och fiberrik sommar!

Styrelsen Kville Fiber/ Ingalill

Vi startar inom kort blåsningen av fiber vid Allestorp, Branneby, Bodeland, Humlekärr och Fåglekärr. Till er som är berörda av dessa områden- har ni ännu inte grävt ner fiberslangen fram till husväggen, gör detta inom kort. Det är viktigt att vi kan blåsa alla fastigheter samtidigt-så det inte uppstår extra kostnader för alla medlemmar i vår förening.

Här är det uppdaterade avtalet gällande tjänsterna hos Net at Once.

Tjänsterna hos NaO 30 maj

 

När  blåsningen  startades uppdagades en del problem. Vår leverantör av fiber och blåsning, dvs metoden att föra fram fibern genom plaströret som är nedgrävt, fick problem på en del sträckor. Blåsningen görs genom att fibern och slangen utsätts för lufttryck där fibern ”skjuts igenom” slangen. Om slangen inte ligger perfekt i sin grav kan det uppstå tröghet och i värsta fall går det inte att genomföra blåsningen. Detta inträffade på en del sträckor med följd att slangen fick friläggas och fibern blåsas vidare från stoppet.

Styrelsen inledde då en diskussion med leverantörerna av gräv- och blåstjänsterna (Trestads Gräv & Traktorcentral = TGT samt Eltel) för att utreda orsakerna till de sk blåsstoppen. Detta var strax före påsk. En viss oenighet rådde om vem som gjort fel/rätt. Vi bedömde dock att vi skulle kunna driftsätta den nod som grävdes i höstas och där fibern är genomblåst utan problem, som tidigare meddelats 20 juni.

På skärtorsdagen plöjde en lantbrukare upp en slang med iblåst fiber. Styrelsen beslutade att omedelbart stoppa vidare slangförläggning och beordrade provgrävning av de närliggande områdena för att säkerställa avtalat förläggningsdjup. Resultatet av denna provgrävning visade inga nya problem. Styrelsen träffades flera gånger i påsktiderna och vi beslutade att inte gräva mer och att säkerställa redan nedlagd slang genom att låta Eltel blåsa all nedlagd slang innan vi utförde ytterligare grävning.

Lördagen 3 maj (på kvällen efter informationsmötet på Bygdegården) plöjdes ännu en slang med iblåst fiber upp. Styrelsen tillsammans med TGT inspekterade platsen och på ett extra styrelsemöte den 6 maj bestämdes att varken gräva eller blåsa något mer innan vi säkerställer hela vårt förlagda nät.

Föreningen har ett tydligt avtal med TGT som anger deras ansvar för utfört arbete samt garantier för den närmaste framtiden, 10 år. Styrelsen har upprättat en åtgärdsplan som beskriver hur vi kommer vidare med provgrävning och åtgärder i de fall vi hittar brister i förläggningen. Den 9 maj träffade styrelsen TGT och vi kommer överens om åtgärdsplanen där TGT bekräftar att de tar fulla kostnadsansvaret för arbetet med provgrävning och ev omläggning av nätet. Föreningen kommer att övervaka samt dokumentera provgrävningen.

På grund av beskriven utveckling har styrelsen också tvingats ta beslut om att skjuta upp driftsättningen av den första delen av nätet. Ett första avstämningsmöte med TGT hålls om två veckor (23 maj) och vi planerar slutdatum för provgrävning och ev omläggning till 20 juni. Nytt beslut om driftsättning kommer därefter att tas. Vi förstår om berörda medlemmar är besvikna över att utlovat driftsdatum inte kan hållas men vi hoppas att ni tycker att styrelsens beslut är riktigt utifrån de stora värden och det stora ansvar för hela projektet som vi har att svara för.

Styrelsen menar att vi hela tiden har haft  konstruktiva samtal med vår leverantör Trestads Gräv & Traktorcentral och att de har vårt fortsatta förtroende för det fortsatta arbetet med att färdigställa ett bra fibernät för alla våra medlemmar i Kville Fiber ekonomisk förening.

Efter vårt möte den 9 maj hade jag ett bra eftersnack med entreprenören och en av hans maskinister. De tar detta på största allvar och analyserar givetvis vad som hänt. Det är inte första fiberföreningen de jobbar i. Tidigare och även nu fiberlägger de områden i Dalsland med gott resultat. De har även godkänd EBR utbildning.

Jag uppmanar våra medlemmar och även andra som läser vår hemsida att inte sprida oriktiga uppgifter i bygden. Detta skadar alla inte minst vår entreprenör med anställda och deras familjer. Även vi i styrelsen och våra familjer får ett tungt lass att bära.

Men jag vill också tacka väldigt många av våra medlemmar som hör av sig och stöttar oss i vårt arbete. Ni skall veta att det värmer hjärtat.

 

Vi vill också informera om att föreningens likvid är god och att budgeten är i balans, det är dock möjligt att det florerar uppgifter som säger det motsatta. Vi behöver ändå påminna om att vi inte fått in tjänsteavtal från alla som vi sände ut till, ca 50 st saknas. Det är viktigt för vår fortsatta planering och beställning av driftsättning hos NetatOnce att vi får in dessa. Även om ni inte vill ha någon tjänst är det viktigt att ni sänder in avtalet snarast.

Det är bara de som har fått sin fiber till huset nu och tillhör nodhuset på Vidingen som är på gång med driftsättning. De som är berörda har fått tjänsteavtalen utsända till sig.

Vi saknar även medlemsavgiften för 2014 från många.

Vänligen betala in före 2014-05-30  250 kr på bankgiro  846-9793

Styrelsen / Ingalill Johansson

Styrelsen Kville Fiber ekonomisk förening har i dag den 9 maj haft ett mycket positivt och konstruktivt möte med vår leverantör Trestads Gräv & Traktorcentral.

Vi har upprättat en åtgärdsplan som TGT skall jobba efter. TGT tar fulla kostnadsansvaret för åtgärder och följdkostnader för fel och brister som konstaterats.

TGT har fulla ansvaret för fel och brister om det uppstår under garantitiden som är 10 år.

Vi i styrelsen gick stärkta från mötet och ser positivt på vår fortsatta fiberutbyggnad.

Styrelsen/ Ingalill Johansson

 

Information om Tjänsteavtal och Medlemsavgift

Som vi informerat om tidigare kommer vi inte att kunna driftsätta i början av sommaren. Vi återkommer med information så fort vi har någon ny datum som vi jobbar mot.

Men för att vi skall kunna driftsätta måste vi få in fler tjänsteavtal. Vi saknar ca 50 st från de som sändes ut. Även om ni inte vill ha någon tjänst är det viktigt att ni sänder in avtalet. Vi måste ha dem 6 veckor innan driftsättningen, så arbetet för oss underlättar ju förr vi får dem.

Vi saknar även medlemsavgiften för år 2014 från många. Ni som känner er berörda-betala vänligen avgiften omgående.

Vänligen betala in före 2014-05-30  250 kr på bankgiro  846-9793

Styrelsen / Ingalill Johansson

Vi stoppade all grävning den 17 april.

Vi har upptäckt vissa brister i det arbete som utförts av Trestads Gräv-  & Traktorcentral  (TGT). 

TGT tar det fulla ansvaret för bristerna samt alla kostnader för att åtgärda felen.  TGT ´s ansvar sträcker sig över 10 år.

Tjänsteavtal som är tecknade, kommer inte att sändas till Net at Once förrän det är dags för driftsättning.

Säg inte upp era gamla avtal ni har idag (t ex Telia) förrän vi meddelar er om detta.

Styrelsen arbetar vidare för att allt skall lösa sig på ett bra sätt.

Styrelsen Kville Fiber/ Ingalill Johansson