Vi planerar för driftsättning av nätet i 3 omgångar. De 150 första anslutningarna börjar närma sig driftsättning och de har fått ett tjänsteavtal utsänt. Det är dags för dessa att bestämma sig för vilket av föreningens kollektiva tjänsteutbud man vill utnyttja.

 

Dessutom måste alla som vill utnyttja telefonitjänsten registrera sig på Net at Once (NaO) portal. Detta för att de skall kunna koppla det gamla telefonnumret till fibertjänsten (om man inte vill ha ett nytt telefonnummer) och också kunna skicka räkningen på samtalsavgiften. Det kostar inget att bara ha telefonen men samtalen dibiteras enligt NaOs prislista.

 

De vanligaste frågorna vi fått:

Varför binda upp sig på 5 år?

Föreningen har tecknat ett förmånligt avtal på 5 år med NaO.

NaO och Sappa bekostar mediaomvandlaren/routern, aktiv utrustning i nodhusen och 1 TV box. För att de skall kunna göra detta måste vi acceptera 5 års bindningstid. Eftersom föreningen är bunden på denna tid måste vi medlemmar också ställa upp på samma tidsperiod. Det är tack vare den 5-åriga avtalstiden som kostnaden för tjänsterna är nästan hälften av vad motsvarande tjänster kostar med kortare bindningstid.

Vad händer om jag säljer fastigheten eller flyttar från lägenheten?

I första hand ber du din efterträdare till huset eller lägenheten bli medlem i föreningen och överta ditt abonnemang. Går inte detta finns det en möjlighet att köpa sig fri.

Det kostar 2500 kr.

Varför NaO – kan jag inte välja någon annan operatör?

Vårt nät är öppet och det är fritt att teckna avtal med annan operatör. Viktigt att ni kontrollerar först att de kan och vill leverera i vårt nät och till vilken kostnad.

Finns det fler föreningar som valt NaO?

I dagsläget är det 5 föreningar i Tanum som valt NaO. De kommer säkerligen att anstränga sig för att vi skall bli nöjda och det skall fungera bra.

Jag vill vänta med att teckna tjänsteavtal?

Det går bra att avvakta och aktivera sig senare men då måste vi ta ut en avgift på 2500 kr. Detta för att täcka de kostnader som detta medför. Detta gäller först när hela föreningens nät är driftsatt.

Vilket paket skall jag välja?

Det räcker att du väljer alternativ 1 Internet och Telefoni för en kostnad av 237 kr/ mån. Har du bara valt detta från början så finns möjligheten att välja till ett av paketen med TV senare.

Om jag vill byta TVpaket?

Det kollektiva Tv-paketet som du valt går inte att ändra under bindningstiden. Om du önskar fler Tv- kanaler tar man dessa via Sappa-TV. Då är det Sappas priser som gäller och dessa faktureras direkt från Sappa.

Hur gör jag för att köra datorn trådlöst?

Mediaomvandlaren har inbyggd Wi-Fi för datorer och surfplattor.

Vad gäller för TV-boxen?

Tv-boxen kopplas normalt med en nätverkskabel till Mediaomvandlaren. Om du vill köra TV-boxen trådlöst köper man till en Wi-Fi brygga.

Om jag inte vill ha Wi-Fi i mitt hus?

Detta stänger du av i Mediaomvandlaren  inställningar, kopplar din dator med nätverkskabel och för att vara extra säker skruva av antennerna på Mediaomvandlaren.

I dagsläget har vi 374 fastighets anslutningsavtal tecknade.

Nu har alla som bor i området Hede-Borgane-Branneby-Bodeland-Humlekärr och Fåglekärr fått fiberslangen nergrävd fram till sin tomt.

Till er som ännu inte grävt ner slangen på den egna tomten är det viktigt att ni gör detta inom de närmsta veckorna. Eltel kommer att börja blåsa här när de gjort klart de första sträckorna som påbörjats. Drygt 4 mil fiber är färdig blåst.  Ca 145 fastigheter har fibern svetsad i sin box på väggen.

Till de fastigheter som kommit så här långt räknar vi med att kunna driftsätta i sommar. Vi återkommer med ett exakt datum senare. Det finns ännu en del som måste färdigställas och bindas ihop innan det är klart.

Vi kommer att driftsätta i tre omgångar under hösten.

Den stora grävmaskinen är flyttad till Chrisitians område Dåveland där vi färdigställer resterande sträckor.

På Norra Backa är det full fart.  De flesta fastigheter där har redan fått slangen fram till sin tomt.  Det är Rolf tillsammans med Erland som håller i planeringen. Det är väldigt viktigt att ni som har fastigheterna där snabbt gräver ner slangen på den egna tomten , för att vi skall  kunna få med Norra Backa i den första driftsättningen.

När detta arbete är färdigt där kommer vi att flytta maskinerna till Kville för att starta upp arbetet där. Vi kommer att bjuda in fastighetsägarna till ett informationsmöte i bygdegården.

Trevlig helg från

Styrelsen / Ingalill

110 medlemmar visade sitt intresse och deltog i årsstämman.

Karl-Anders Andersson valdes att leda mötet och Inga-Lill Sörgard till sekreterare.

Dagordningen gicks igenom punkt för punkt. Val till ny styrelse var väl förberett av valberedningen så allt kunde snabbt klubbas igenom.

Några frågor hade inkommit innan stämman till styrelsen som besvarades.

Därefter bjöds på kaffe och bulle.

Efter pausen informerade Per-Anders Andersson om både systemleverantör och tjänsteleverantör. Medlemmarna hade möjlighet att ställa frågor. Många tog tillfället i akt och gjorde detta.

För er som inte hade tillfälle att närvara lägger vi ut presentationen här på vår hemsida.

Presentation kville 20140215

Styrelsens sammansättning återkommer vi till efter konstitueringsmötet nu i veckan.

Undertecknad valdes till ordförande och tackar för förtroendet att få leda Kville Fiber ekonomisk förening ett år framåt.

Styrelsen/ Ingalill Johansson

Lite nya rapporter om fiberförläggningen

Vi kör så det ryker i snön. Det har varit full fart ända sedan starten efter juluppehållet.

Våra grävmaskinister Johan och Patrik har fått upp ångan ordentligt. Nu har de snart avklarat halva sträckan.

Karl-Runes område upp till Hede är avklarat. Några svåra passage återstår som vi tar när vårsolen börjar skina. Vägarna gräver vi inte i nu. Där har tjälen gått ner och då blir stora skador som vi undviker. Däremot går det väldigt bra på plöjda åkrar och på vall.

En grävmaskin går hos Christian på Dåveland.  De har avverkat en stor del av området. Där blir det också något kvar till våren. Bland annat skall vi samlägga med Fortum en sträcka.

Tack vare välvilligt inställda fastighetsägare gick det att i sista stund ändra dragningen så att vi sparat åtminstone 400 m i detta område. Detta är sådant duktiga områdesansvariga ser under tiden arbetet går framåt.

På Borgane – Branneby går den andra grävmaskinen. Där ställer Håkan Alfredsson upp och hjälper till så att vi kommer fram. Han servar grävaren, kör och hämtar skopor med traktor och kärra- alltför att vi skall komma fram så snabbt och bra som möjligt. Röjer också det som inte hunnits tas bort innan.

Ett stort tack till alla som bidrar till att vi kan bygga vårt fibernät på detta sätt.

 

Nu har vi startat efter julledigheten!

Sträckan fram till Sjöröd är avklarad.

På grund av rådande väderleksförhållande kan vi inte fortsätta mot Branneby just nu som planerat. Maskinen är flyttad till Christian Aronssons område Dåveland.

En lämplig sträcka där från Tegen till Tungene är påbörjad.

Vi fortsätter arbetet så länge det går beroende av vädret.

Nu kan vi presentera vilka tjänster Net at Once har att erbjuda:

Tjänster hos Net

 

 

Arbetet går framåt.

Två maskiner är nu på plats i området Allestorp-  Sjöröd-Gullov – Hede .

Vi har lagt ner 3,5 km slang där.

Ni som är medlemmar i detta område tag kontakt med Karl-Rune. Han fördelar den egna arbetsinsatsen.

Det är viktigt att alla hjälps åt nu. Hela projektet bygger på att alla medlemmar bidrar på något sätt.

OBS! Glöm inte att ta på er varselkläder när ni är i närheten av grävmaskinerna.

Säkert har ni en reflexväst eller en ” jaktmössa”. Huvudsaken är att ni syns

nu är det mörkt både morgon och kväll.

Fiberblåsningen pågår för fullt i Fjällbacka området.

Eltel vill att ni markerar på utsidan av  väggen var den lilla lådan skall sitta på ert hus.

Fibern blåses in och svetsas fast i den efterhand som arbetet fortskrider.

En mindre grävmaskin arbetar i området med att fullfölja läggningen av slangen på svåråtkomliga ställen, där de stora maskinerna inte varit lämpliga.

När ni lägger skyddslang på er egen tomt. Tänk på att göra en mjuk sväng upp mot husväggen.

Eltel sätter ett kabel skyddsrör mellan backen och skåpet.

Då är det viktigt att det inte sitter någon skyddsslang i vägen.

Under tiden 23 dec till 7 januari tar vi ledigt och firar helg.

Om vädret tillåter fortsätter vi sedan mot Hede-Borgane-Branneby .

Vi är idag 404 medlemmar.

När grävmaskinen passerat är det försent att ansluta sig till det utlovade priset

På 19 500 kr.

Till er som ångrat sitt nej. Tveka inte tag kontakt med en gång.

KLICKA PÅ AVTALET nedan för att se vad avtalet innebär.

OBS att avtalet är uppdaterat i mars 2014!

Tjänsterna hos NaO uppdaterat i mars 2014

Lägesrapport, måndagen den 2 december 2013

En av grävmaskinerna flyttades i slutet av förra veckan till Allestorp. Karl-Rune Petersson är områdesansvarig för detta området, som sträcker sig från Allestorp till Sjöröd, men med några förgreningar, bland annat till Mostorp.

Området gränsar till ”Kville-området” och ”Doveland-området”. Preliminärt kommer arbetet senare att fortsätta vid något av dessa områdena. Hur långt grävarna hinner den närmaste tiden är svårt att sia om? Mycket beror på vädret, snömängden och tjälen.

Hittills har de grävt drygt 4 mil av totalt 13 mil.

IMG_8489

Till er som bor i Fjällbacka området och fått fiberkabeln framdragen till er tomtgräns.

Vecka 48 börjar fibern blåsas fram till era fastigheter.

Innan dess måste kabeln vara nergrävd på den egna tomten fram till huset.

På husväggen där kabeln skall dras in i huset markerar ni på väggen var boxen skall sitta. Den är stor som ett halvt A4 blad. Eltel monterar denna men fastighetsägaren får själv efteråt borra ett 16 mm hål i väggen, där sladden från boxen till insidan i huset skall gå.

Boxen kommer att monteras på utsidan av husväggen. Inga andra alternativ finns. Andra uppgifter som meddelats är felaktiga.

Med Eltel och det material vi har nu är det bara utsidan av huset som gäller.

Är ni inte kabeln nedgrävd på er tomt eller har ni frågor kontakta områdesansvarig eller någon i styrelsen.

info@kvillefiber.se

 

Nu är en fjärdedel av fiberkabeln i jorden. Arbetet flyter bra. Markägare och fastighetsägare hjälps åt med den egna arbetsinsatsen. Den egna arbetsinsatsen är en viktig faktor. Markägare med traktor och kärra flyttar skopor, kabel, grus mm. Andra fastighetsägare hjälper till med diverse arbeten såsom röjning, bortplockning av stängsel, återställning mm.

Viktiga markupplåtelseavtal för projektets framskridande är nu undertecknade, vilket kommer att underlätta oerhört för planeringen framöver. Vi hoppas att ha vädrets makter med oss så länge som möjligt.

Trevlig Allahelgonahelg önskar Styrelsen Kville Fiberförening.

GRÄVNING PÅ EGEN TOMT

Grävning på egen tomt för fiberslangen skall ombesörjas av fastighetsägaren. Man kan gräva själv eller anlita någon firma.

Man kan gräva både före eller efter det att entreprenören har grävt ner huvudledningen längs fastighetsgränsen.

När entreprenören passerar din fastighet släpper han upp en tomslang på lämpligt ställe eller på det stället du har markerat om du har speciella önskemål.

Slangen som du skall gräva ner till ditt hus har en diameter på ca 8 mm och är gjord för att grävas ner. Den är inte UV beständig utan måste täckas med jord i hela sin längd.

Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skada på fiber/slang på den egna fastigheten så för din egen skull gräv ner den ordentligt.

Ett lämpligt grävdjup på tomtmark är ca 30 cm. Återfyllnadsmaterialet närmst slangen får inte innehålla stenar eller andra föremål som kan skada slangen. 5-10 cm över slangen kan man lägga ett grönt kabelmarkeringsnät innan man slutför återfyllnaden.

För att minimera risken för skada på ledningen rekommenderar vi att man istället för att lägga ner slangen direkt i jorden gräver ner en PEM vattenslang som extra skydd, diameter 25 (alt. 32). I den stoppar man sedan den tunna slangen. Går det inte att gräva tillräckligt djupt måste du använda PEM slang.

Vill du gräva innan entreprenören har grävt fram till din fastighet så är det alternativet med PEM slang som gäller. Du låter då PEM slangen sticka upp någon meter vid tomtgränsen och du får själv  stoppa in fiberslangen som entreprenören lämnar.

På ditt hus yttervägg kommer Eltel att montera en liten anslutningsbox (50 – 150 cm över mark). Om du använder PEM slang kapa den vid den höjd du vill ha boxen monterad men låt den tunna fiberslangen sticka upp en bit. Klamra sedan fast PEM slangen så den sitter stadigt fast i fasaden.

Använder du inte PEM slang utan enbart fiberslangen måste du skydda den antingen genom att använda PEM slang från box och ner i mark eller genom att montera en kabelränna eller motsvarande. Det är viktigt att slangen sitter stadigt fast i fasaden och skyddad från ljus.

Oavsett om du väljer att lägga bara fiberslangen eller PEM + fiberslang är det mycket viktigt att undvika skarpa böjar på slangen då dessa kan förhindra blåsningen av fiber. Ju rakare och mindre böjar desto bättre.

Om du behöver mer Fiberslang än den som lämnas av grävaren så kan slangen skarvas, kontakta föreningen. PEM slang (som vi tycker du skall ha) får du bekosta själv.

NEDAN NÅGRA BILDER PÅ HUR DET KAN SE UT:

Här har man plöjt en smal skåra att lägga ner fiberslangen i.

1

På vissa ställen kanske man får gå runt stenar eller dylikt. Tänk då på att det inte blir några skarpa böjar på slangen.

3

Lämpligt att fylla på med jord eller grus. OBS! Inga vassa stenar. Sedan är det bara att släta till.

2

Lämpligt att släppa upp PEM-slangen på fasaden upp till skåpet på väggen. Eller annat lämpligt kabelskydd. Fiberslangen är känslig för ljus och måste därför skyddas.

7 5